Kaukajärven koulu

Vuonna 1969 perustettu Kaukajärven koulu on oman kylän koulu, tuttu ja turvallinen, jossa oppilaan on hyvä kasvaa ja opiskella koko peruskoulunsa ajan. Oppilas saa laadukasta opetusta ja oppii työskentelemään aktiivisesti – yksin ja yhdessä.

Kaukajärven koulussa on oppilaita noin 700 ja opettajia noin 70. Luokille 7 – 9 oppilaita tulee myös Annalan koulusta ja Vehmaisten koulusta. Yläluokilla käytössä on nelijaksojärjestelmä ja oppisisällöt on kurssitettu.

Opetussuunnitelma

Koulun koko opetussuunnitelma on luettavissa internetissä:

http://ops.tampere.fi/perusopetuksen-ops/ops/


Koulutyössä meille tärkeitä asioita ovat hyvät tavat, erilaisuuden hyväksyminen ja hyvien jatko-opintomahdollisuuksien takaaminen. Koulumme on mukana kansallisessa KiVa Koulu –ohjelmassa, jonka tarkoituksena on koulukiusaamisen ehkäiseminen.

Kaukajärven koulussa on toimiva kestävän kehityksen ohjelma, jota pyritään tehostamaan Vihreä lippu -toiminnan avulla. Toimintaan osallistuvat oppilaat, opettajat ja koulun muu henkilökunta.

Oppilas voi kehittää omia vahvuuksiaan ja painottaa opintojaan valinnaisuuden kautta. Valinnaisaineita opiskellaan 8. luokalla 7 tuntia ja 9. luokalla 5,5 tuntia viikossa. Valinnaisuutta tarjotaan monipuolisesti useissa eri oppiaineissa.

Teknologiapainotus

Kaukajärven koulussa on teknologiapainotusluokka. Painotusluokalle valitaan enintään 24 oppilasta soveltuvuuskokeen perusteella. Painotus näkyy oppilaalle useissa oppiaineissa. Varsinaisia painotusaineita ovat luonnontieteet, käsityö ja matematiikka. Oppimisessa hyödynnetään uutta teknologiaa sekä sähköistä materiaalia. Perehtyminen teknologiaan tapahtuu myös käytännöllisellä tavalla itse mallintaen ja tuottaen. Yhteistyö alueen muihin oppilaitoksiin ja yrityselämään on tiivistä. Painotuksesta ja muustakin lisää koulun kotisivuilta www.kaukajarvi.fi

Painotusluokalle hakevat oppilaat täyttävät hakulomakkeen, jonka voi tulostaa koulun kotisivulta tai hakea kansliasta. Hakulomake palautetaan omaan kouluun 18.1.2016.

Soveltuvuuskoe järjestetään keskiviikkona 3.2.2016 klo 12.00.

Soveltuvuuskokeisiin ei tule erillistä kutsua. 

 

Tandem - valinnaisainevaihtoehto

Oppilas voi valita 8. ja 9. luokalle tekniikkaan painottuvan kokonaisuuden. Suorituspaikka on Tredun Hepolamminkadun toimipaikka.

1 koulupäivä viikossa 1., 3. ja 4. jaksossa

Opetus tapahtuu ammatillisen koulutuksen välineillä, peruskoulun ja ammatillisen opetussuunnitelman mukaan. Opinnot voidaan lukea hyväksi ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä ja siellä opintoja suoritettaessa.

 

Kieliohjelma

A1-kieli: englanti, saksa
A2-kieli: englanti, saksa
B1-kieli: ruotsi
B2-kieli: ranska, saksa

 

Monipuolista toimintaa

Kansainvälinen toimintamme on aktiivista ja olemme tehneet jo vuosia yhteistyötä eri eurooppalaisten koulujen kanssa.

Koulu toimii tiiviisti yhdessä vanhempainyhdistyksen, lähiseuden toisen asteen oppilaitosten, paikallisten yritysten ja yhteisöjen, Messukylän seurakunnan, nuorisotoimen sekä kirjaston kanssa. Oppilaan kasvua ja oppimista koulussamme on tukemassa muun opetushenkilöstön lisäksi nuoriso-ohjaaja, kouluku­raattori, koulupsykologi ja terveydenhoitaja sekä koululääkäri.

Iloisten ja aktiivisten luottamus- ja tukioppilaiden tärkeänä tehtävänä on mm. kouluviihtyvyyden parantaminen, 7.-luokkalaisten tutustuttaminen toisiinsa sekä heidän sopeuttaminen uusiin opetusryhmiin.

Tiedotustilaisuus 8.12.2015 klo 18.00 koulun ruokasalissa.

Tervetuloa Kaukajärven kouluun!

 

http://www.kaukajarvi.fi/

vs. rehtori Pekka Pyykkönen
puh. 050 501 3944
puh. 03 5654 4314 (opettajienhuone, vl. 7 - 9)

Juvankatu 13

33710 Tampere

 Lisätietoja antaa koulun opinto-ohjaajat Mikko Siippainen, puh. 040 801 2652 ja Mia Gerdt, puh. 0400 592 186.